Mindset - topbar

Magdalena
Szczepańska

Praktyk i ekspert w obszarze human relations. Doświadczony doradca i menedżer. Konsultant strategii rozwoju organizacji. Entuzjastka skutecznego budowania zaangażowania i wdrażania zmian. Facylitator. Psycholog.

Pomagam budować strategie i osiągać cele wspierając zmiany.

Prosto i ludzko.

Jak pracuję?

Motywacja

Poszukuję prawdziwych motywacji, odwołujących się do indywidualnych wartości. Wierzę, że są najtrwalszą siłą sprawczą.

Innowacja

Poprzez stosowane metody i narzędzia pracy dążę do pobudzania nieszablonowego myślenia, kwestionowania zastanego porządku i poszukiwania nowych dróg realizacji celów.

Naturalność

Autentyczność oraz ujawnianie prawdziwych intencji i motywacji postrzegam jako wielką siłę w relacjach i biznesie. Pracuję z Klientami nad świadomym kształtowaniem i wykorzystaniem tych umiejętności.

Dobrostan

Projektując i wdrażając rozwiązania kieruję się tym, by przyczyniały się do budowania trwałego dobrostanu organizacji i jej pracowników.

Sprawczość

Jestem przekonana, że niezależnie od sytuacji każdy z nas posiada moc sprawczą. Dążę do obudzenia tego przekonania u moich Klientów i korzystania z niego w realizacji osobistych i biznesowych celów.

Energia

Niezbędna, a jednak o wyczerpywanych zasobach. Pomagam znajdywać źródła energii oraz definiować i zmieniać miejsca i sytuacje, które powodują że ją tracimy.

Transformacja

Wierzę w skuteczność głębokich zmian, wynikających ze rozumienia motywacji i potrzeb.

W czym mogę pomóc?

Budowanie strategii

Dowiedz się więcej

Wdrażanie zmian

Dowiedz się więcej

Strategiczne przywództwo

Dowiedz się więcej

Usprawnianie komunikacji

Dowiedz się więcej

Rozwijanie zaangażowania

Dowiedz się więcej

Kształtowanie współpracy i rozwiązywanie problemów

Dowiedz się więcej

Poprawa efektywności organizacyjnej

Dowiedz się więcej

Osobista ścieżka zawodowa i rozwój

Dowiedz się więcej

Warsztaty

Dowiedz się więcej

Wybrani klienci:

O mnie

Od ponad 15 lat związana jestem z obszarem Human Relations w różnych funkcjach: jako menedżer działów personalnych, doradca biznesu, trener, konsultant Klientów. Projektuję i implementuję rozwiązania dedykowane rozwojowi potencjału ludzi i organizacji. Wspieram ludzi i firmy w skutecznym wdrażaniu zmian. Specjalizuję się w procesach transformacji i efektywnym zarządzaniu zaangażowaniem w zmianie.

Poprzez swoją pracę chcę propagować i wspierać działania budujące skutecznie i trwale transparencję, autentyczność i współodpowiedzialność w środowisku biznesowym oraz ludzkie i proste podejście do skomplikowanych zagadnień.

Moje doświadczenia obejmują:

  • projektowanie i wdrażanie strategii personalnych, zmian struktur i procesów organizacyjnych
  • zarządzanie procesami transformacji z naciskiem na budowanie relacji i komunikacji z odbiorcami zmian
  • wspieranie i rozwijanie pracy Zespołów poprzez facylitację, warsztaty i konsultacje biznesowe
  • budowę i rozwój kultury i kompetencji przywództwa
  • indywidualną pracę z Klientem bazującą na poszukiwaniu i tworzeniu unikalnej, skutecznej ścieżki samorealizacji.

Współpracowałam z firmami o zasięgu globalnym i lokalnym, obejmującymi różne sektory: produkcyjny, farmaceutyczny, badania kliniczne, IT, retail, deweloperski, finansowo-bankowy.

Jednak niezależnie od branży, rodzaju i skali zmiany, ludzie w tym procesie mają podobne potrzeby i prezentują zbliżone zachowania. Odnajdywanie najskuteczniejszych sposobów na to, by mogli szybko i efektywnie odnaleźć się w nowych sytuacjach zachowując swoją sprawczość i motywację jest moją pasją.

Budowanie strategii

W pracy z Klientami korzystam z doświadczeń w budowaniu i dostosowywaniu strategii do wyzwań biznesowych.

Wspieram zarządy i działy HR zarówno w projektowaniu nowych rozwiązań i systemów, jak i ich audytowaniu, przemodelowaniu i dostosowaniu do aktualnych wymagań.

Wdrażanie zmian

Wykorzystuję wieloletnie doświadczenie i ustrukturyzowaną wiedzę PROSCI Certified w projektach mających na celu intensywny wzrost organizacji, M&A, wprowadzanie nowych rozwiązań (np. produkty, procesy, projekty strategiczne, kultura organizacyjna, wartości).

Skuteczność osiągam poprzez pracę z oporem oraz angażowanie i budowanie świadomości korzyści, jakie zmiany mogą ze sobą nieść.

Strategiczne przywództwo

W pracy menedżerami koncentruję się na zbudowaniu i stosowaniu spójnej wizji przywództwa w organizacji – takiej, która wspiera realizację wyzwań strategicznych oraz zapewnia długotrwały wzrost i rozwój biznesu, pracowników i samych zarządzających.

Wspieram menedżerów w rozwiązywaniu ich dylematów zawodowych i osobistych, towarzyszę w przygotowywaniu i wprowadzaniu zmian, pomagam spojrzeć na siebie i sprawy z innej perspektywy.

Usprawnianie komunikacji

Niedoskonała komunikacja to jeden z najczęstszych zarzutów w stosunku do organizacji i menedżerów.

Wspieram Klientów w określeniu założeń strategii komunikacji, wyborze narzędzi i kształtowaniu dobrych nawyków tak, aby skutecznie docierała ona do wszystkich grup interesariuszy oraz aby stała się narzędziem wspierającym zaangażowanie i motywację.

Koncentruję się szczególnie na przygotowaniu kadry menedżerskiej do przekazywania informacji trudnych czy przełomowych dla ludzi i organizacji.

Rozwijanie zaangażowania

Doceniając i rozumiejąc fakt, że każdy proces, sytuacja i relacja, których doświadczamy w organizacji wpływa na nasze zaangażowanie, proponuję wsparcie w procesie jego budowania poprzez:

  • kształtowanie kultury opartej na rozumieniu istoty własnego wkładu, partycypacji i pro-aktywności,
  • wzmacnianie kompetencji menedżerów, pracę nad ich postawą i codziennym działaniem,
  • opracowanie strategii kreowania angażujących doświadczeń Pracowników w organizacji.

Kształtowanie współpracy i rozwiązywanie problemów

Pracę z grupami opieram na procesie facylitacji, który gwarantuje uzyskanie najlepszego możliwego rozwiązania, przy wykorzystaniu wiedzy i perspektyw wszystkich uczestników oraz ich identyfikację z rozwiązaniem.

Proces ten świetnie sprawdza się m.in. w wypracowywaniu rozwiązań dla złożonego zagadnienia (np. wypracowanie strategii), poszukiwaniu inspirującego, innowacyjnego podejścia (np. rozwój produktu), ustaleniu wspólnego stanowiska czy rozwiązaniu konfliktu.

Poprawa efektywności organizacyjnej

Wspieram zespoły zarządzające w definiowaniu kluczowych źródeł obniżonej efektywności, miejsc w których ulatniają się zasoby energii, wiedzy czy umiejętności, opracowaniu strategii i planu działań naprawczych oraz wprowadzeniu zmian.

Osobista ścieżka zawodowa i rozwój

Jeśli zastanawiasz się nad własnym rozwojem, masz wątpliwości jak pokierować swoją ścieżką zawodową, chcesz w sposób bardziej świadomy planować dalsze kroki zawodowe i integrować je z celami osobistymi oraz wartościami - chętnie zaoferuję moją pomoc.

Warsztaty

Wychodząc naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom moich Klientów projektuję dedykowane warsztaty strategiczne, sesje facylitacji, spotkania inspiracji merytorycznych.

Dbam o wzajemne inspirowanie się, pobudzanie kreatywności i nieszablonowego myślenia, prowadzenie dyskusji z poszanowaniem dla każdego uczestnika - jego perspektywy i odczuć.